E-Mail-Adressen der Lehrpersonen


 

Frau Beckersjürgen (Klasse 2a):                   m.beckersjuergen@mammutschule.eu

Frau Bünker (Klasse 4b):                               l.buenker@mammutschule.eu

Herr Büyüktüfekci (Fachlehrer Türkisch):     m.bueyuektuefekci@mammutschule.eu

Frau Dopp (Klasse 1b)                                    s.dopp@mammutschule.eu

Frau Fischer (Klasse 3b):                               c.fischer@mammutschule.eu

Frau Grieshaber (Sozial-Pädagogin):            r.grieshaber@mammutschule.eu

Frau Grundmann (Klasse 3c):                       h.grundmann@mammutschule.eu

Frau Huesmann (Klasse 4c):                         b.huesmann@mammutschule.eu

Frau Karkoska (Klasse 1a):                            m.karkoska@mammutschule.eu

Frau Kettermann (Förderschullehrerin):          m.kettermann@mammutschule.eu

Herr Kuhlmann (Klasse 4a):                           c.kuhlmann@mammutschule.eu

Frau Kunz (Fachlehrerin):                               l.kunz@mammutschule.eu

Frau Özkan (Klasse 1b):                                 s.oezkan@mammutschule.eu

Herr Pawlik (Klasse 3a):                                 f.pawlik@mammutschule.eu

Frau Sauerland (Klasse 2c):                            j.sauerland@mammutschule.eu

Frau Siebert (Klasse 2b):                                 k.siebert@mammutschule.eu

Frau Schulze Othmerding (Fachlehrerin):      b.schulzeothmerding@mammutschule.eu

Frau Stieglitz (Klassenlehrerin 2d):                  a.stieglitz@mammutschule.eu

Frau Walter (Schulleitung):                               elke.walter@mammutschule.eu

Frau Woeste (Klasse 1c):                                 m.woeste@mammutschule.eu